LoginHeslo
Základní škola Terezín, okres Litoměřice
Na Krétě 354, Terezín, 41155
Telefon (sekretariát): (+420) 416 782 433, Telefon (ředitelna): (+420) 416 782 274
Vývěska
25.11.2019, vložil Žáčková Lucie (Důležitá zpráva)
Schůzky s rodiči
V úterý 3. 12. 2019 se od 15.00 do 18.00 hodin konají schůzky s rodiči. Koncem tohoto týdne budete mít možnost zapsat se k příslušným vyučujícím - v hale školy bude vyvěšen rozpis.
Prosím o účast především ty rodiče, jejichž dítě má v nějakém předmětu slabý prospěch nebo kázeňské problémy.

Připomínám a prosím o zaplacení: 250 Kč - Rada rodičů a 150 Kč výlet do Prahy.
25.11.2019, vložil Žáčková Lucie (Informativní zpráva)
Vzájemné vaření - akce školního parlamentu
Vážení rodiče, v pondělí 2. 12. 2019 budeme s dětmi péct a vařit, abychom pohostili kamarády ze 4. B (ti nám to poté oplatí a také nás pozvou “na hostinu”). Vybíráme 20 Kč v hotovosti.
Děkuji 🙂
20.9.2019, vložil Adamcová Dana (Důležitá zpráva)
Cena za školní potřeby 2019/2020
2. ročník 300,- Kč
3. ročník 340,- Kč
4. ročník 420,- Kč
5. ročník 370,- Kč
6. - 9. ročník 350,- Kč
9.10.2017, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Nové telefonní číslo do školní družiny - 725 832 098
Vážení rodiče, pokud chcete v odpoledních hodinách mluvit s vychovatelkami školní družiny - potřebujete něco vyřídit nebo se informovat na své dítě - volejte prosím přímo na telefonní číslo 725 832 098.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zstere?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému