LoginHeslo
Základní škola Terezín, okres Litoměřice
Na Krétě 354, Terezín, 41155
Telefon (sekretariát): (+420) 416 782 433, Telefon (ředitelna): (+420) 416 782 274
Vývěska
22.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Vysvědčení 9. A
Dobrý den, žáci 9. A. Ještě jednou připomínám: Vysvědčení se bude předávat ve čtvrtek 25.6. v 10 hod. na MěÚ Terezín. Sraz v 9:50 před úřadem. Kdo ještě nepřinesl čestné prohlášení, musí ho přinést podepsané - týká se to i rodinných příslušníků, kteří se chtěli slavnostního předávání zúčastnit.
V ÚTERÝ 23. 6. V 8,30 H PŘINESOU KREJČÍ D. A BARTOŇOVÁ E. ZAPOMENUTÉ UČEBNICE - zadní vchod v pergole!!!!!
18.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Velmi důležitá zpráva)
9. A - vydávání vysvědčení
Slavnostní předávání vysvědčení bude ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 10,00 h na MěÚ v Terezíně. Kdo nepřinese podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, nebude se moci této události zúčastnit !!! Týká se to těchto žáků: Banyová N., Krejčí D., Kynclová K., Lorenc T., Pham G. ČESTNÉ PROHLÁŠE KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY!!!!
13.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Český j. + Dějepis - 9. A, B - hodnocení
Milí deváťáci. Zapsala jsem vám poslední známky z Čj a D. Již mi žádné úkoly zpětně neposílejte, uzavřela jsem hodnocení na vysvědčení. Děkuji všem pečlivým žákům, kteří plnili úkoly a posílali je včas. Pí učitelka Rámešová vzkazuje žákům, aby na odevzdávání učebnic přinesli i PS ze zeměpisu.
13.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Dějepis - 7. A, B - hodnocení
Milí sedmáci, zapsala jsem vám poslední známku z tohoto týdenního úkolu. Již mi zpětně žádné úkoly neposílejte, uzavřela jsem hodnocení na vysvědčení. Děkuji všem pečlivým žákům za spolupráci.
10.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Velmi důležitá zpráva)
OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ - 9. A, B
Milí deváťáci. Poslední důležitá věc tohoto školního roku - OBHAJOBY. Zde je rozpis:
15. 6. - pondělí
10,00 - Holovská J.
10,15 - Razimová M.
10,30 - Kynclová K.
10,45 - Kašpar T.
11,00 - Balounová A.
11,15 - Nováková K.
11,30 - Bartoňová E.

16. 6. - úterý
10,00 - Dostál J.
10,15 - Čech L.
10,30 - Klempířová M.
10,45 - Hrbáčková N.
11,00 - Novotná R.
11,15 - Hemelík M.
11,30 - Johanovská K.
11,45 - Krajníková D.
Připravte si prezentace na flešce a přineste je s sebou. Žáci, kteří ještě nebyli ve škole, přinesou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na webových stránkách školy) - jsou to: Kašpar, Kynclová, Hemelík, Krajníková.
7.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Dějepis - 9. A, B - úkol na týden od 8. do 12. 6.
Milí deváťáci, je tu pro vás poslední úkol z dějepisu. Učivo uzavřeme "sametovou revolucí". Přečtěte si v učeb. str. 138 - 141 a napište mi (krátce) svůj názor na 17. 11. 1989 a porovnejte ho se současnou situací v roce 2020. Odpovědi odesílejte na: zdenka.loudinova@zsterezin.cz
7.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Český jazyk - 9. A, B - úkol na týden od 8. do 12. 6.
Dobrý den, deváťáci. Máme před sebou poslední úkol v tomto roce. PS - str. 71 - test.
Odesílejte na: zdenka.loudinova@zsterezin.cz
7.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Dějepis - 7. A, B - úkol od 8. do 12. 6.
Milí sedmáci, máme před sebou poslední úkol z dějepisu.
- přečtěte si v uč. na str. 140 - 141 článek o J. A. Komenském a napište mi, co se vám na jeho názorech týkajících se školství líbilo a co byste ještě vylepšili (stačí krátce). Odpovědi odesílejte na: zdenka.loudinova@zsterezin.cz
7.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Třídnická hodina - 9. A
Dobrý den, deváťáci. Zítra dělají přijímací zkoušky budoucí studenti SŠ - všem držím palce! O konzultace neprojevil ze třídy nikdo zájem, proto se sejdeme až ve čtvrtek 18. 6. na vybírání učebnic. Budete rozděleni do 2 skupin - 1. skupina STUDENTI (ti, kteří chodili do školy na přípravu z Čj a M) od 8,30 h (vchod u 3. schodiště ze dvora) - 2. skupina NESTUDENTI (ti, kteří se připravovali celou dobu doma) od 9,45 h (vchod u 3. schodiště ze dvora). Přineste všechny učebnice, tabulky, PS (jestliže jste je měli jen zapůjčené), tašky na věci z Tv a Vv. Hygienická pravidla, roušky, dezinfekce ,... stále trvají.
7.6.2020, vložil Loudínová Zdena (Důležitá zpráva)
Čj + D - 9. A, B - hodnocení
Milí deváťáci, zapsala jsem vám známky z testů a d. ú. na tento týden. Chválím ty, kteří plní zadané úkoly a včas je posílají. Těm, kteří úkol neposlali včas, nebudu již dodatečně opravovat známky. Bude následovat poslední úkol.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zstere?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému