LoginHeslo
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace
Josefa Valčíka 4411/2, Ostrava - Poruba, 70800
Telefon (sekretariát): (+420) 596 919 770, Telefon (ředitelna): (+420) 725 059 207
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
Vývěska
3.6.2020, vložil Dohnal Antonín (Informativní zpráva)
Oznámení
Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že se na naší škole vyskytl jeden pozitivní žák na COVID 19 ve skupině žáků 9. A. Všichni žáci z této skupiny jsou od minulého týdne v karanténě, následně na výzvu Hygienické stanice Ostrava budou testováni.
Vzhledem k tomu, že tato skupina byla izolována nechodila na obědy a nesetkávala se s ostatními skupinami žáků prvního stupně, doporučila nám hygienická stanice pokračovat bez omezení ve stávající výuce za předpokladu dodržování všech hygienických norem.

Mgr. Antonín Dohnal, ředitel
3.6.2020, vložil Dohnal Antonín (Informativní zpráva)
Oznámení
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se na naší škole vyskytl pozitivní žák na COVID 19 ve skupině žáků 9. A, bude Vás v nejbližší době kontaktovat KHS Ostrava. Příslušný pracovník hygieny Vám sdělí, jakým způsobem dále postupovat.

Co se týče přijímacích pohovorů na střední školy, tak první termín 8.6. žáci nestihnou, ale mají náhradní termín 23.6.. Je nutné dítě u příslušné školy omluvit do tří dnů od zkoušky. K tomuto účelu Vám vystaví KHS potvrzení. Ideální je kontaktovat v tomto smyslu vedení příslušné střední školy.

Přeji hezký den.


--
Mgr. Antonín Dohnal
ředitel
27.5.2020, vložil Dědičová Pavla (Důležitá zpráva)
Nástup II. stupně
Vážení rodiče,
dne 8. 6. 2020 bychom mohli na naší škole otevřít třídy na II. stupni (6. - 8. ročník, netýká se žáků 9. tříd). Samozřejmě by se nejednalo o klasickou výuku. Žáci by přicházeli maximálně 2x týdně na 2 – 3 vyučovací hodiny. Z našeho pohledu je nejdůležitější oživit hlavní předměty. Vše však záleží na počtu žáků, kteří by přišli do školy . Bohužel nemůžeme zajistit školní stravování, neboť bychom nedodrželi základní hygienická pravidla.
Prosím vás o urychlené vyjádření, zda vaše dítě bude navštěvovat školu od 8. 6. 2020. Vyjádření prosím do 30. 5. 2020 do 12.00 na mail třídního učitele.

Organizaci a bližší informace vám sdělíme v příštím týdnu.

Jméno žáka …................................

Třída: …...................................

Žák se zúčastní ---- nezúčastní výuky


nehodící se škrtněte
26.5.2020, vložil Dohnal Antonín (Informativní zpráva)
Volný den pro žáky školy
Vážení rodiče,
oznamuji vám, že jsem na den 5. 6. 2020 vyhlásil podle § 24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, pro žáky školy z důvodu školení pedagogických zaměstnanců volný den. Školení probíhá od 4.6. do 6.6. 2020, v rámci zvyšování kompetencí v oblasti inkluze ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu. Provoz ve školní družině nebude zajištěn. S pozdravem
Mgr. Antonín Dohnal ředitel školy


26.5.2020, vložil Dědičová Pavla (Důležitá zpráva)
Hodnocení - známky za II. pololetí
Vážení rodiče,
blíží se nám konec školního roku a vy určitě budete zvědavi, jak bude vypadat hodnocení za II. pololetí. Naše hodnocení bude vycházet z metodiky vydané 27. 4. 2020. V krátkosti vám zasíláme principy hodnocení.
Principy hodnocení:
a) vycházím z hodnocení za I. pololetí
b) vycházím ze známek do 10. 3. 2020 (přítomnost žáků ve škole)
c) hodnocení žáka při práci na dálku

K Výchově ke zdraví a Občanské výchově budeme přistupovat stejně jako k dalším předmětům (principy hodnocení). Další výchovy budou známkovány známkou výbornou a chvalitebnou podle hodnocení za I. pololetí.
9.4.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k odevzdání zápisového lístku.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách školy pod odkazem "Výchovný poradce", resp. zde: http://stranky2.zsvalcika.eu/stanovisko-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-odevzdani-zapisoveho-listku/
7.4.2020, vložil Dědičová Pavla (Informativní zpráva)
Velikonoce
Vážení rodiče,
budeme respektovat velikonoční prázdniny a Velikonoce. Nebudeme zadávat domácí úkoly ve čtvrtek, pátek a pondělí. V pondělí májí zadávat úkoly učitelé z ČJ. Tyto úkoly budou zadány v úterý 14. 4.

Přeji vám pěkné Velikonoce
2.4.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Aktuálně k ošetřovnému na dítě
Aktuální informace k ošetřovnému na dítě najdete na školních stránkách, resp. zde: http://stranky2.zsvalcika.eu/aktualne-k-prispevkum-pri-peci-o-dite/
2.4.2020, vložil Dědičová Pavla (Informativní zpráva)
Informace k tabulce dom. úkolů
Vážení rodiče,
děkuji všem za odpovědi v tabulce, kterou jsme vám posílali ohledně domácích úkolů. Vím, že současná doba je velmi napjatá a mnozí z vás věnují školní přípravě svých dětí mnoho času. Proto potřebujeme s vámi spolupracovat, abychom zjistili, jestli naše společné snažení nese ovoce. Z vašich odpovědí se zdá, že jdeme správnou cestou. Snažíme se vytvořit standard pro učení na dálku. Je nám učitelům jasné, že nemůžeme vyhovět všem. Žáci jsou různorodí, podmínky mají každý jiné a schopnosti
a dovednosti také.
Je důležité, abychom byli spolu v kontaktu všichni. Nikomu není současná situace milá. Nechceme, abyste vy, rodiče , přebírali naši práci, ale bez vás to nejde. Všichni se těšíme, až se opět vše navrátí do „starých“ kolejí.
Chtěla bych vás všechny pozitivně motivovat, protože zjišťuji od svých kolegů, že spolupráce s vámi je na velmi dobré úrovni. Samozřejmě, že se sem tam objeví nějaká nesrovnalost, ale určitě se dá všechno vyřešit. Držme si palce !!!
Abyste si udělali představu sami, posílám vám vyhodnocení jednotlivých otázek.

I. stupeň:
tabulku vyplnilo 90% rodičů
Otázka č. 1
Jak dlouho se dítě průměrně denně učí samo.
0 – 2 hod.
79%
2 – 4 hod.
18%
4 a více
3%
Převážná část dětí se vzdělává samo max. 2 hodiny, což kopíruje dopolední zátěž ve škole. Je samozřejmě daleko náročnější výuka bez učitele (průvodce) vzdělávání.
Otázka č. 2
Jak dlouho pracujete s dítětem společně.
0 – 2 hod.
74%
2 – 4 hod.
21%

4 a více
5%
I zde vychází průměr velmi dobře, neboť většina vás, rodičů, s dětmi pracujete průměrně max. 2 hodiny.
Otázka č. 3
Ve kterou denní dobu žák vypracovává úkoly
dopol. 8 – 12
52%

odpol. 12 – 18
12%

večer 18 – 22
1%

nahodile
35%
Zde je patrná variabilita vypracovávání domácích úkolů, která je velmi závislá na na tom, zda dítě vypracovává domácí úkoly samo, nebo s rodiči. Je velmi důležité, že večerní čas věnujete něčemu jinému než vzdělávání.
Otázka č. 4
Má žák doma zaveden denní rozvrh, nebo pracuje nahodile.
Denní rozvrh
40%
Nahodile
60%
Doporučovala bych, abyste přemýšleli nad denním rozvrhem. Dětem pomohou k lepšímu využití denního času.

II. stupeň:
tabulku vyplnilo 69% rodičů (trochu mě mrzí, že vás nebylo více)
Otázka č. 1
Jak dlouho se dítě průměrně denně učí samo.
0 – 2 hod.
59%
2 – 4 hod.
36%
4 a více
9%
Převážná část dětí se vzdělává samo max. 2 hodiny. Je patrné, že II. stupeň již vyžaduje delší výukovou dobu. Mnozí z žáků musí věnovat více času k učení. Přesto výsledek je velmi dobrý, neboť i ve škole žák tráví cca 5 – 6 hodin.
Otázka č. 2
Jak dlouho pracujete s dítětem společně.
0 – 2 hod.
78%
2 – 4 hod.
14%

4 a více
4%
I zde vychází průměr velmi dobře, neboť většina vás, rodičů, s dětmi pracujete průměrně max. 2 hodiny.
Otázka č. 3
Ve kterou denní dobu žák vypracovává úkoly
dopol. 8 – 12
46%

odpol. 12 – 18
31%

večer 18 – 22
16%

nahodile
7%
Vypracovávání úkolů je rozprostřeno na celý den. Vzhledem k tomu, že žáci jsou doma, překvapilo mě procento žáků, kteří vypracovávají úkoly večer.
Otázka č. 4
Má žák doma zaveden denní rozvrh, nebo pracuje nahodile.
Denní rozvrh
37%
Nahodile
63%
Doporučovala bych všem žákům vytvořit si denní rozvrh. Jedná se především o rozložení jednotlivých předmětů .
24.3.2020, vložil Dědičová Pavla (Důležitá zpráva)
Pro rodiče
Vážení a milí rodiče,
dnešní doba nám připravila nemalé překážky v našich životech. Děkuji vám všem, že spolupracujete s námi a snažíte se ze všech sil o to, abychom spolu „naše“ děti vzdělávali. Vím, že to není jednoduché a někdy naše nároky jsou vyšší než bychom chtěli.
Po 14 dnech jsme vyhodnotili situaci (dotazník, který jsme poslali, určitě vyplňte) a rozhodli se k následujícímu kroku. Budu psát v bodech, aby to bylo přehlednější.

Pro I. stupeň
1. Na I. stupni jste ve spojení se svými třídními učiteli, je to velice dobře. Mnozí využívají iskoly
k zadávání úkolů, neboť tento portál je k tomu určen.
2. Pokud s učiteli komunikujete jiným způsobem nevadí, hlavně že jste ve spojení.
3. AJ bude zadáván vždy přes iskolu, neboť učitelé jazyků učí cca 150 dětí v jednotlivých třídách,
takže nemohou přijímat 150 mailů od jednotlivých rodičů.
4. V době 26. - 29. 3. učitelé nebudou zadávat další úkoly. Začneme opět v příštím týdnu od 30. 3.
5. Vím, že se nám mnohým nelíbí, že dítě tráví před počítačem delší čas, ale toto médium nás teď
všechny spojuje a napomáhá ke vzdělávání.

Pro II. stupeň
1. Na II. stupni jste ve spojení s učiteli. Snažíme se všemocně, abychom vzdělávání nezanedbali, ale jsme si vědomi, že to někdy přeženeme s nároky.
2. V době 26. - 29. 3. učitelé nebudou zadávat další úkoly. Začneme opět v příštím týdnu od 30. 3.
3. Od 30. 3. nastavujeme režim: Po – ČJ
Út – M
St – další předměty, kdy na vypracování musí mít žák alespoň týden
Čt – AJ
Pá – další cizí jazyk (pro žáky 7. - 9. ročníku)
4. Vím, že se nám mnohým nelíbí, že dítě tráví před počítačem delší čas, ale toto médium nás teď
všechny spojuje a napomáhá ke vzdělávání.
5. Budeme se snažit spojit se v některých případech s žáky také přes videokonferenci.


Pro všechny rodiče:
Většina dětí je schopna sama vypracovávat domácí úkoly. Současná situace nás doufám posílí, abychom vychovávali schopnou a zocelenou generaci, která vydrží všechno.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsvalcika?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému