LoginHeslo
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace
Josefa Valčíka 4411/2, Ostrava - Poruba, 70800
Telefon (sekretariát): (+420) 596 919 770, Telefon (ředitelna): (+420) 725 059 207
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
Vývěska
16.3.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Další informace k domácím úkolům
Vážení rodiče a žáci, abychom vás nezahlcovali hromadně úkoly, rozdělili jsme zadávání jednotlivých předmětů na dny.

I. stupeň si většinou žije svým životem přes maily, pokud zadáváte úkoly přes iškolu, platí pro vás následující sdělení

Zadávání úkolů pro II. stupeň a ty, kteří pracují přes iškolu:

ČJ a AJ: pondělí a čtvrtek

M a další cizí jazyky: úterý a pátek

Př, Z, Fy, Che, D, Ov, Inf: středa

Pokud máte problém s Iškolou (hesla apod.), obracejte se na mail frydrychpetr@zsvalcika.eu.
Prosím všechny rodiče i žáky, aby přistupovali k Iškole zodpovědně.
12.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Zruření plánovaného soustředěni
Vážení rodiče,
vzhledem k situaci musíme zrušit plánovaná soustředění našich sborů -
sbor "Muzika" 23. - 27. 3. 2020, sbor "Rolnička" 30.3. - 3.4. 2020. Peníze
vám zpět budeme vracet na účet z provozních důvodů po 20.4.2020 bankovním převodem na váš účet. Pokud jste platbu neprovedli, tak ji už neprovádějte.
12.3.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Odhlášení obědů ve školní jídleně
Během uzavření školy jsou obědy ve školní jídelně automaticky odhlášeny.
11.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Domácí práce a úkoly během zavření školy
Vážení rodiče a žáci, vzhledem k dané situaci a k potřebě zachovat kontinuitu výuky jsme se rozhodli nově zavést v Iškole modul "Domácí úkoly" a postupovat nadále takto:

1. I. stupeň je většinou zvyklý přijímat od učitelů DÚ e-mailem, prosíme věnujte pozornost emailovým schránkám a dávejte pozor na tu skutečnost, že např. AJ mají žáci zadáván učiteli II. stupně, takže DÚ budete mít na Iškole

2. Na II. stupni budou DÚ zadávány pouze na Iškole

3. Prosím kontrolujte Iškolu každý den.

Postup, jak se k DÚ dostat:

1. Přihlaste se na Iškolu

2. klikněte na ikonu domácí úkoly nahoře

3. objeví se vám přehled všech domácích úkolů

4. můžete vypracovat DÚ – po vypracování nezapomeňte odeslat

Tento postup je shodný jak pro rodiče, tak pro žáky. Výjimkou je, že rodič nemůže DÚ vypracovat za žáka.

Při zavádění Iškoly (resp. při vstupu do 1. třídy) jste obdrželi instrukce s postupem pro přihlášení a s heslem pro rodiče i žáka. Pokud jste heslo vy nebo žák zapomněli, resp. neobdrželi kontaktujte nás na emailu frydrychpetr@zsvalcika.eu. Vždy uvádějte koho se problém týká (jméno a příjmení rodiče nebo žáka) a třídu. Obratem vám bude buď sděleno stávající heslo, nebo vygenerováno nové.
10.3.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Vážení rodiče,
formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" si můžete vyzvednout ve škole u paní referentky Jany Sobkové.
Doba vyzvednutí: dnes (úterý) 10. 3. 2020 do 16.00 a středa 11. 3. 2020 od 8.00 - 14.00.
Další dny vyzvednutí upřesníme zítra 11. 3. 2020 v dopoledních hodinách.
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Zrušení Dne otevřených dveří
Na základě aktuální situace ohledně šíření koronaviru bylo rozhodnuto o ZRUŠENÍ plánovaného Dne otevřených dveří ( pův. 17.3.2020)
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Probíhající lyžařský výcvik a soustředění sboru
Na základě konzultace s obecním úřadem se probíhající lyžařský výcvik a soustředění NERUŠÍ
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Mimořádné opatření - nařízení Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 58/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Přerušení výuky
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 se od středy 11.3.2020 ruší výuka na středních a základních školách. Prozatím do odvolání, podle vývoje situace. O dalším postupu a aktuální situaci vás budeme průběžně informovat na těchto internetových stránkách a pomocí aplikace Iškola
2.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost příspěvku Koronavirus - Doporučení k aktuální epidemiologické situaci Krajské hygienické stanice MSK, který je uveřejněn na stránkách školy (www.zsvalcika.eu). Děkujeme.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsvalcika?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému