LoginHeslo
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace
4. května, Želechovice nad Dřevnicí, 76311
Telefon (sekretariát): (+420) 577 901 886, Telefon (ředitelna): (+420) 778 711 911
Vývěska
17.6.2020, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Divadlo
Vážení rodiče, Městské divadlo Zlín nám vrací příslušnou částku za neodehraná představení předplatného pro nejmladšího diváka. Jedná se o 2 představení. Částku 100,- Kč Vám zašleme zpět na Váš účet.
23.5.2020, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Úkoly
Od 25. 5. 2020 přejdeme s částí třídy na prezenční formu výuky. Pro žáky docházející do školy od pondělí, proto neplatí zasílání vypracovaných úkolů zpět vyučujícím. Tito žáci je budou plnit v rámci docházky do školy. Naopak, u žáků, kteří nebudou docházet do školy přetrvává zasílání vypracovaných úkolů zpět, tak jak tomu bylo doposud.
14.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika - sešity s prací žáka
Stanovuji termín odevzdání sešitů s vaší prací do matematiky. Buď v rámci úředních hodin nebo na základě telefonické domluvy.

Ve dnech 8. 6. - 10. 6. odevzdejte sešit do kanceláře školy.

U nebo na sešitu budou tyto informace: jméno vyučujícího,
úplné jméno žáka, třída, předmět.

Před odevzdáním požádejte rodiče aby vaši práci v sešitě podepsali.
Sešity zkontroluji a vrátím.
Výuka na dálku a úkoly budou pokračovat i po 10. 6. Tato práce už nebude do hodnocení zahrnuta.

Práce v sešitě a klasifikace za I. pololetí jsou hlavními podklady pro hodnocení z matematiky za II. pololetí.
Dalším podkladem pro hodnocení je vaše aktivní účast na plnění úkolů v době výuky na dálku.
17.3.2020, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Přístup do interaktivních pracovních sešitů
Vážení rodiče a žáci. Vydavatelství TAKTIK uvolnilo v této situaci své interaktivní sešity i pro žáky. Dosud jsem je využíval jenom já ve výuce. Teď k nim mohou mít po registraci přístup i žáci. Pokud si žáci nebudou vědět rady s registrací, prosím pomozte jim. Bylo by vhodné, kdyby si do pracovního sešitu v tištěné podobě napsali přihlašovací jméno a heslo, aby jej neztratili. Doma pak mohou pracovat nejprve s interaktvním PS a poté si provést písemný zápis.
odkaz: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/15664/24e9c7022e1fb47d787de39e690448d1
11.3.2020, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Výuka
Vážení rodiče. Z rozhodnutí MZ jsou od dnešního dne školy a školská zařízení z důvodů omezení šíření virové nákazy zavřeny. K tomuto opatření dochází bohužel návazně na lyžařský kurz a jarní prázdniny. Doba, po kterou žáci budou mimo školy zatím není známa. Z těchto důvodů vás žádáme o spolupráci. V aplikaci i škola budou žákům k dispozici postupně jak výukové materiály, tak úkoly. Není nutno, aby žáci pracovali dle rozvrhů. Jde nám spíše o opakování a upevňování znalostí. Proto nejprve budeme opakovat probranou látku a v případě delšího výpadku výuky bychom přistoupili k učivu novému. Na přihlašovací údaje žáků do i školy jsem zaslal nejprve látku z vlastivědy a procvičování ČJ. Další budou následovat. Žáci budou potřebovat PC, své přístupové údaje do i školy a přístup na internet, protože látka bude obsahovat i odkazy na videa a výukové aplikace. Pokud někdo z žáků ztratil své přístupové údaje musí se obrátit telefonicky nebo e-mailem na kancelář školy či paní ředitelku. Nezbývá než věřit, že se situace v co nejrychlejší době podaří zvládnout a všichni budou zdraví.
28.2.2020, vložil Kovářová Martina (Velmi důležitá zpráva)
Informace k epidemiologické situaci
Prosíme o přečtení a respektování pokynů Krajské hygienické stanice ve Zlíně, která vydala informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem. Info na
https://www.zszelechovice.cz/2020/02/28/informace-k-epidemiologicke-situaci/
20.9.2019, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Výchovný koncert
V pátek 25. 10. 2019 pojedeme na výchovný koncert FBM do Zlína. Cena koncertu a cena dopravy bude ještě upřesněna podle dopravce.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zszelechovice?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému