LoginHeslo
Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace
4. května, Želechovice nad Dřevnicí, 76311
Telefon (ředitelna): (+420) 778 711 911
Vývěska
14.11.2018, vložil Kovářová Martina (Důležitá zpráva)
Dotazník SCIO pro rodiče
Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění online dotazníku souvisejícím s testováním Scio na www.sciodat.cz do 23.11.2018. Kód uživatele: CDHM, Heslo: ox7sn7. Děkujeme.
8.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Uzavírka ul. 4. května
V termínu od 12.11.2018 do ukončení stavby (nejdéle do 11.12.2018) bude uzavřena místní komunikace pod ZŠ – ul. 4. května v úseku od točny autobusové dopravy ke křižovatce s ulicí Pod Stráží z důvodu stavby vyvýšeného zpomalovacího prahu.
Doprava děti je zajištěna po objízdné trase po hlavní silnici kolem benzinové pumpy na točnu u ZŠ, kde budou děti vystupovat i nastupovat.

31.10.2018, vložil Kovářová Martina (Informativní zpráva)
Konzultace pro rodiče
Vážení rodiče, po předchozí domluvě si lze na den 6.11.2018 domluvit individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími. Účast žáka na schůzce je vítána. Další konzultační odpoledne je nabídnuto 11.12., tj.opět druhé úterý v měsíci.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zszelechovice?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému