LoginHeslo
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace
4. května, Želechovice nad Dřevnicí, 76311
Telefon (sekretariát): (+420) 577 901 886, Telefon (ředitelna): (+420) 778 711 911
Vývěska
2.6.2020, vložil Vlčková Markéta (Velmi důležitá zpráva)
Výuka 2. stupně, vyplnění a odeslání dotazníku do3.6.2020
Vážení rodiče, prosím, abyste odpověděli na mail, který jsem Vám včera zaslala. Vyplňte dotazník a odešlete do 3.6.2020. Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem Mgr. Vlčková

Organizace výuky 2.stupně
Vážení rodiče,od pondělí 8. 6. 2020 je možné realizovat ve škole občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2.stupně. Nabízíme žákům 6. až 8. ročníků účast na dopoledních vzdělávacích blocích, které budou sloužit k upevňování učiva v českém jazyce, matematice a některém z dalších předmětů. Předpokládáme, že bloky se budou realizovat jednou týdně v rozsahu tří vyučovacích hodin pro každou třídu, v čase od 7:50. Podrobnější rozpis bude stanoven na základě počtu účastnících se žáků a organizačních možnostech školy.Vyučující se může dohodnout s žáky na dalších individuálních nebo skupinových konzultacích či třídnických hodinách i mimo stanovený rozvrh a den. Třídnické hodiny budou realizovány při prvním nástupu do školy a dále na základě domluvy a možnostech třídního učitele.Forma dopolední prezenční výuky bude sloužit doplňkově k probíhající distanční výuce a nebude ji v plné míře nahrazovat. Účast žáků na vzdělávacích blocích nebo konzultacích je dobrovolná. Skupinové aktivity budou probíhat v maximálním počtu 15 žáků, učitelé se mohou u skupin střídat. Obědy budou poskytovány ve formě studeného obědového balíčku, který si žáci odnáší s sebou domů.Podmínkou účasti žáka je odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění při prvním nástupu do školy a dodržování aktuálních pravidel v souvislosti s epidemiologickou situací.Prosíme o vyjádření Vašeho zájmu ohledně účasti na dopoledních vzdělávacích aktivitách prostřednictvím online dotazníku (odkaz níže), a to nejpozději do středy 3. 6. 2020. Podrobnější pokyny k organizaci a časový rozpis vzdělávacích bloků bude k dispozici na iskole nejpozději v pátek 5. 6. Děkujeme za spolupráci.Online dotazník - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FHL8f3e1mk6yAVJKd6d5l3UIvybpNBpEqBDpQQt04epUMDVJUVhNRkZITzM4SzhFWlQ1TlEyRlpIRC4uPřílohy emailu:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Organizační pokyny k osobní přítomnosti žáků 2. stupně
Bezpečnostní a hygienická pravidla při prezenční výuce 2.stupně
S pozdravem,Martina KovářováZákladní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí

www.zszelechovice.cz
23.5.2020, vložil Cholek Michal (Informativní zpráva)
Úkoly
Od 25. 5. 2020 přejdeme s částí třídy na prezenční formu výuky. Pro žáky docházející do školy od pondělí, proto neplatí zasílání vypracovaných úkolů zpět vyučujícím. Tito žáci je budou plnit v rámci docházky do školy. Naopak, u žáků, kteří nebudou docházet do školy přetrvává zasílání vypracovaných úkolů zpět, tak jak tomu bylo doposud.
21.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VI. A
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Kružnice trojúhelníku vepsaná VI. A
15.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VII. A
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Trojčlenka VII. A
14.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika - sešity s prací žáka
Stanovuji termín odevzdání sešitů s vaší prací do matematiky. Buď v rámci úředních hodin nebo na základě telefonické domluvy.

Ve dnech 8. 6. - 10. 6. odevzdejte sešit do kanceláře školy.

U nebo na sešitu budou tyto informace: jméno vyučujícího,
úplné jméno žáka, třída, předmět.

Před odevzdáním požádejte rodiče aby vaši práci v sešitě podepsali.
Sešity zkontroluji a vrátím.
Výuka na dálku a úkoly budou pokračovat i po 10. 6. Tato práce už nebude do hodnocení zahrnuta.

Práce v sešitě a klasifikace za I. pololetí jsou hlavními podklady pro hodnocení z matematiky za II. pololetí.
Dalším podkladem pro hodnocení je vaše aktivní účast na plnění úkolů v době výuky na dálku.
14.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VIII. B
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Hranoly - opakování VIII. B
14.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VI. A
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Kružnice trojúhelníku opsaná VI. A
8.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika IX. B
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola Reálná čísla IX. B
7.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VIII. B
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Mnohoúhelníky, kruh - opakování VIII. B
7.5.2020, vložil Kopková Lenka (Informativní zpráva)
Matematika VI. A
V záložce Domácí úkoly vyvěšena kapitola
Výšky trojúhelníku VI. A
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zszelechovice?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému