LoginHeslo
Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ
Kasalova 454, Zeleneč, 25091
Telefon (sekretariát): (+420) 281 865 059
Vývěska
27.5.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Informace k možnosti prezenční výuky na 2. stupni
Informace pro rodiče žáků 2. stupně k prezenčnímu vzdělávání od 8.6.2020
Vzhledem k prostorovým možnostem naší školy nabízíme našim žákům druhého stupně možnost dvakrát týdně navštěvovat školu s následujícím programem:
1. Ve skupinách může být maximálně 15 žáků.
2. Program bude řídit třídní učitel. V určených dnech podle určených časů – viz tabulka.
3. V týdnu 8. – 12.6. proběhnou třídnické hodiny k zjištění stavu vzdělávání u konkrétních žáků – pouze s TU.
4. V týdnu 15. – 19.6. přizve TU ke spolupráci vyučující předmětů, se kterými mají jeho žáci největší problémy, případně k probrání náročnější látky. V tomto týdnu se bude uzavírat klasifikace, je tedy možné si i opravit známku.
5. V týdnu od 22.6. se budou řešit organizační věci konce školního roku – výběr učebnic, odnášení prací, úklid… a v pátek rozdání vysvědčení. Skupiny budou mít možnost uspořádat mimoškolní výlet za daných hygienických podmínek.
6. Stále bude probíhat distanční výuka.
7. Pro žáky, kteří do prezenční výuky nenastoupí, bude určen čas v odpoledních hodinách, kdy budou ve škole odevzdávat učebnice a kdy si budou moci přijít pro vysvědčení tak, aby se nesetkali s ostatními žáky.
8. Učebnice pro následující ročník budou dětem rozdány až na začátku školního roku 2020-2021.
9. Třídní schůzky naplánované na 15.6. centrálně neproběhnou. Je možné se dohodnout s TU na setkání on-line, nebo za daných hygienických podmínek ve velkých učebnách školy.
10. Upozorňujeme rodiče, že v rámci prostorových možností je možné v každé třídě mít skupinu max. 15 žáků. Rozhoduje čas přihlášení – konečné datum je 1.června 2020. Přihláška a čestné prohlášení se podávají prostřednictvím e-mailu zszelenec@zszelenec.net nebo osobně do schránky školy. Pokud podáváte e-mailem, dostanete odpověď s potvrzením. Máte -li pochybnosti o přijetí přihlášky, nebo jakékoliv dotazy, je možné zavolat na telefon 281865059.
Rozpis skupin naleznete přehledně na webu školy.
22.5.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Prezenční výuka od 25.5.
Aktuální informace k prezenční výuce od 25.5. naleznete na webu školy. Konkrétní informace o skupině předávají vedoucí skupin.
www.zszelenec.net.
28.4.2020, vložil Barešová Lenka (Velmi důležitá zpráva)
9.A,B - oprava
Heslo na Google clasroom, které jsem vám poslala, nefunguje pro obě třídy. Dnes mi paní ředitelka určila nové, věřím, že to bude v pořádku.

yvuope3
26.4.2020, vložil Barešová Lenka (Důležitá zpráva)
Změna pro 7.C
Od dnešního dne dochází ke změně, úkoly budou zadávány přes Google clasroom, přihlašovací heslo je:

yngyjx4

Doufám, že budeme všichni spokojeni!

V. Pínová
26.4.2020, vložil Barešová Lenka (Důležitá zpráva)
Pro 9.A a 9.B - změna
Od dnešního dne dochází ke změně, úkoly budou zadávány ořes Google clasroom, přihlašovací heslo je:

km666ip
26.4.2020, vložil Barešová Lenka (Důležitá zpráva)
Pro 8.A - změna
Od dnešního dne dochází ke změně, zadávání úkolů bude přes Google clasroom, přihlášovací heslo je:

ejoayyv

Doufám, že budeme všichni spokojeni, žáci, žákyně, rodiče, vedení školy i já.

V. Pínová
26.4.2020, vložil Barešová Lenka (Důležitá zpráva)
Pro 7.C - změna
100% Ode dneška zadávám úkoly přes Google clasroom, pro vás platí přihlašovací heslo:

yngyjx4

Doufám, že budeme všichni spokojeni - žáci, žákyně, rodiče, vedení školy i já.

V. Pínová
17.4.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Pedagogická rada
Vážení rodiče, dne 16.4.2020 proběhla on line pedagogická rada, kde jsme hodnotili dosavadní průběh distančního vzdělávání, jeho klady a zápory. V důsledku byly přijaty některé závěry, kse kterými bych vás ráda seznámila:
1. vzhledem k tomu, že výuka probíhá i nadále, rozhodli jsme se, že na závěr roku budeme klasifikovat naše žáky známkou a ne formativním hodnocením.
2. V návaznosti na toto rozhodnutí a ve snaze žáky motivovat jsme utvořili pravidlo 3xN - to znamená, že pokud žák od dnešního dne do 25.5. neodevzdá ( a nezáleží na včasnosti) povinný úkol zadaný učitelem, ten mu zapíše do iškoly N jako nehodnocen. Pokud se takto stane 3x ( za měsíc), navrhne vyučující zhoršenou známku, než mu vychází průměrem v iškole. V červnu budou mít podle dosavadních prohlášení vlády možnost přijít do školy žáci obou stupňů na individuální konzultace. Tuto příležitost předpokládáme využijí všichni, kdo mají problém s pochopením látky, nebo si chtějí známku na vysvědčení opravit. Konzultace nebudou formou komisionálního přezkoušení, ale pouze na základě spolupráce s konkrétním pedagogem.
3.pokud zákonný zástupce požaduje za druhé pololetí školního roku pro své dítě slovní hodnocení, je možné požádat o ně ředitelku školy do 8.6.2020.

Na závěr bych všem ráda poděkovala za spolupráci při výuce i při vyplnění dotazníku ( ke dnešnímu dni máme přes 110 odpovědí).
J. Malá
15.4.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Dotazník
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že již měsíc spolupracujeme na distanční výuce, ráda bych vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, abychom mohli svou práci stále vylepšovat. Do posledního bodu prosím zapište své zkušenosti s jednotlivými vyučujícími a jejich metodami. Ráda si je přečtu a budu na ně reagovat. Moc všem děkuji za spolupráci a doufám, že se brzy uvidíme. J. Malá
Zkopírujte si prosím odkaz:
https://www.survio.com/survey/d/M3Z1J7Z0I2Q8K3B4G
31.3.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Novinky ze školy
Škola má nově založenu na google classroom také učebnu volnočasových aktivit - pokud se nechcete stále jen učit, přihlašte se na acr2iq2.
Budeme rádi, pokud sem budete vkládat vtipné fotografie a videa, abychom se společně pobavili.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zszelenec?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému